Незалежна судова експертиза - Головна сторінка
MENU

Я дуже вдячний що ви відвідали мій сайт

Мої телефони (067) 520-58-73 (Київстар) та (099) 072-44-15 (МТС), e-mail: info@sydexpert.org.ua

    Незалежний експерт Комашко Р.В. пропонує послуги з проведення будівельно-технічних судових експертиз та експертних досліджень для фізичних та юридичних осіб по всій території України.

        Надаються послуги з проведення судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи в цивільних, кримінальних та господарських судових процесах, а також з проведення експертних досліджень на підставі заяви фізичних і юридичних осіб. Експертизи та експертні дослідження проводяться на основі нормативної бази і спеціально розроблених методик науково-дослідними інститутами судових експертиз (КНДІСЕ, ОНІІСЕ, ДНІІСЕ, ЛНІІСЕ та ін.)

         Експерт має великий досвід роботи в незалежних експертних установах з якими співпрацює і на даний момент.
Експертом розглядається можливість взаємовигідного співробітництва з експертними організаціями, юридичними фірмами, адвокатами та іншими зацікавленими особами в даному напрямку.

Форма зворотнього зв'язку для безкоштовної консультації

Заповнюйте форму і я відповім на всі Ваші запитання.

Ім`я відправника *:
E-mail відправника *:
Тема листа:
Текст повідомлення *:
Код безпеки *:

Основними завданнями будівельно-технічної експертизи, в тому числі з визначення вартості нерухомого майна та майнових прав на нього, є:

- Визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

- Визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

- Визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів і матеріалів проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

- Визначення і перевірка обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та складеної звітної документації проектно-кошторисної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

- Визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будинків і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об'єктів;

- Визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень і руйнувань об'єктів та їх елементів;

- Визначення вартості будівельних робіт, пов'язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу і т.д .;

- Визначення можливості розділу об'єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу;

- Визначення різних видів вартості будівель, споруд, їх частин, а також іншого нерухомого майна;

- Визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП і т.д.)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

- Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

- Чи відповідають об'єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічної документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним і т.п.)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

- Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об'єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам і т. п.)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

- Перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?

- Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів?

- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисної або звітною документацією?

- Відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 т.д.) з будівництва (ремонту, реконструкції) по порядку складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

- До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт і т.д.) належать фактично виконані будівельні роботи на об'єкті?

- Є об'єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?

- Ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об'єкта?

- Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об'єкта?

- Технічний стан (ступінь фізичного зносу) об'єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?

- Є об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду) аварійним?

- Пошкодження об'єкта (будівлі, квартири, приміщення, обробка і т.д.) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?

- Яка технічна причина пошкоджень і руйнувань об'єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж і т.д.)?

- Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданої матеріальної шкоди), проведення яких необхідно для усунення пошкоджень внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?

- Яке функціональне призначення приміщень? Чи відносяться приміщення будинку в нежитлових (допоміжних)?

- Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку) об'єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?

- Які варіанти розподілу (виділення частки) об'єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?

- Яка вартість (вказати вид вартості: дійсна, ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна і т.д.) будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна?

- Відповідає виконана оцінка нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

- Чи відноситься будинок по архітектурним рішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Дане питання може вирішуватися шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців.)

У документі про призначення будівельно-технічної експертизи (залучення експерта), у тому числі з визначення вартості нерухомого майна та майнових прав на нього, необхідно коротко викласти суть справи, вимоги позивача і заперечення відповідача. Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) на дослідження необхідно надати документацію, з якою експерт мав би можливість отримати вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП і т.д.); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та обсягів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисної або звітною документацією; відповідності звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди і т.д.), а також проектно-кошторисну та звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Для вирішення питань: про відповідність об'єктів нерухомого майна проектно-технічної документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об'єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам і т.п.) - експерту необхідно надати проектну та звітну документацію на будівництво об'єкта, акт приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об'єкт, стандарти і технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів і матеріалів і т.д.

Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зносу), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об'єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень і руйнувань об'єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об'єкта , акт приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти та звіти попередніх обстежень та досліджень і т.д.

Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розділу об'єктів нерухомого майна (житлових будинків, квартир, об'єктів комерційного і промислового призначення) і наданню варіантів такого розподілу експерту необхідно надати правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомості, дані по частках співвласників, акт приймання в експлуатацію об'єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого майна та про можливість здійснювати подальшу господарську діяльність та належну експлуатацію у разі розподілу (виділення частки) нерухомого майна.

У випадку, якщо орган (особа), який (яка) призначив (а) експертизу (залучив (ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів поділу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції повинні бути викладені в документі про призначення експертизи ( залучення експерта).

Для вирішення питання про вартість будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири), а також іншого нерухомого майна експерту необхідно надати правовстановлювальних документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об'єкти, а також правовстановлювальних та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оцінки , станом на дату оцінки. У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з вихідними даними щодо показників функціонального використання, об'ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об'єкта на дату оцінки.

Форма зворотнього зв'язку для безкоштовної консультації

Заповнюйте форму і я відповім на всі Ваші запитання.

Ім`я відправника *:
E-mail відправника *:
Тема листа:
Текст повідомлення *:
Код безпеки *:

Земельно-технічна експертиза

Основними завданнями земельно-технічної експертизи є:

- Визначення відповідності розробленої технічної документації на земельні ділянки та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;

- Визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;

- Визначення фактичного землекористування земельними ділянками;

- Визначення відповідності фактичного землекористування, а також порушень меж і накладення земельних ділянок згідно правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів;

- Визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та інших об'єктів щодо меж земельних ділянок правовстановлюючим документам та технічній документації із землеустрою та землекористування;

- Визначення можливості розділу (порядку користування) земельними ділянками, розробка варіантів їх розділу (порядку користування);

- Визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ділянок, встановлення земельного сервітуту;

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- Чи відповідають розроблена технічна документація на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

- Змінено Чи або затверджене чи цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?

- Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка площа перебуває у користуванні співвласника (співвласників) земельної ділянки?

- Чи відповідає фактичний порядок користування земельною ділянкою правовстановлюючим документам на дану земельну ділянку та вимогам нормативно-правових актів з питань землеустрою та землекористування?

- Чи має місце порушення землекористування, зокрема порушення меж і накладення земельних ділянок згідно правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів?

- Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об'єктів щодо меж земельних ділянок правовстановлюючим документам та технічній документації із землеустрою та землекористування на ці земельні ділянки? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?

- Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування) відповідно до часток співвласників (вказати частки)?

- Які варіанти поділу земельної ділянки (порядку її користування) можливі відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?

- Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на земельну ділянку?

- Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? Надати варіанти встановлення земельного сервітуту.

Зазначені питання земельно-технічної експертизи можуть бути вирішені за умови наявності відповідної правовстановлювальної та технічної документації, результатів виконання топографо-геодезичних робіт, які проводяться фахівцями-землевпорядниками з використанням відповідного обладнання і бази даних.

Для вирішення питань земельно-технічної експертизи експертові необхідно надати правовстановлювальних та технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку. У разі неможливості експертом самостійно виконати топографо-геодезичні роботи і результати таких робіт повинні бути надані на дослідження органом (особою), який (яка) призначив (а) експертизу (залучив (ла) експерта). Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розділу (порядку користування) земельними ділянками та надання варіантів такого розподілу (порядку користування) експерту, крім зазначених документів, необхідно надати правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди тощо), розташовані на земельном участке, данные относительно пользования совладельцами объектами недвижимого имущества или их частями, данные по долям совладельцев, материалы технической инвентаризации.

У випадку, якщо орган (особа), який (яка) призначив (а) експертизу (залучив (ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів розподілу пропозиції учасників судового процесу, такі пропозиції повинні бути викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта).

Форма зворотнього зв'язку для безкоштовної консультації

Заповнюйте форму і я відповім на всі Ваші запитання.

Ім`я відправника *:
E-mail відправника *:
Тема листа:
Текст повідомлення *:
Код безпеки *: